Eng kuerz Präsentatioun vun den Memberen vum Uelzecht Kanal

Verantwortlech
Während dem Schouljoer 2010-2011 stinn 2 erwuesse Pedagogen de Schüler zur Säit fir hinnen bei hiere Projeeen ze hellefen; dorënner de Grënner vum UK, den Edouard Maroldt an den Gianni Mersch .
Schüler
D‘Equipe vum Uk setzt sech aus Schüler vun der 3e, der 2e an der 1ière zesummen.
Si all hun den UelzechtKanal als Optioun gewielt  an treffen, sech eng Kéier d‘Woch 2 Stonnen, fir iwwert hir Ideen an Projeeen ze schwetzen. Déi Verantwortlech stinn hinnen mat Rot an Dot zur Säit an hëllefen wou se nëmme kënnen.

Home   Konzept   Archives   Photos   Equipe   Info